TĚŠÍNSKO dříve a dnes

Dějiny a současnost

Těšínsko na Wikipedii
Boj o Těšínsko v datech (7 příloh pdf včetně 9 map)

Sedmidenní válka na Wikipedii
O sedmidenní válce v polském turistickém průvodci - Katovice 2014
Sedmidenní válka s Polskem - Pavel Kuthan (3 strany textu)
Situace na bojišti u Skočova před rozhodujícím útokem 30. ledna 1919.
Mapa Velké Moravy.
Výřez z mapy Českého království z r. 1907 s legendou.

Výběr z literatury

Bílek, J.: Kyselá těšínská jablíčka. Epocha, 2011; autor hovoří o knize (video)

Długajczyk, E.: Tajny front na granicy cieszyńskiej (Wywiad i dywersja w latach 1919-1939). Katowice, 1993

Dubnický,J.: Zápisky legionára. PRO Banská Bystrica, 2014

Fukala, R.: Slezsko neznámá země Koruny české. České Budějovice, 2007

Korbelářová, I.- Žáček, R.: Těšínsko - země Koruny české. Český Těšín, 2008

Majer, P.: Generál Josef Šnejdárek opět na Těšínsku. Praha, 2013

Pelc, F.: O Těšínsko - Vzpomínky a úvahy. Slezská Ostrava, 1928 kniha v pdf - 17 MB

Preininger, L.: Přísaha Deníky francouzského legionáře (1913-1940)

Rulfová, M.: Slzy pro Těšínsko. Mohelnice, 2006

Výběr z médií

Slovenský tisk o sedmidenní válce
Článek Ferd. Vrábela: 95. výročie sedemdňovej vojny o Těšínsko v Novom slove.sk s fotografiemi.

Dokument o legionářích na Těšínsku a Slovensku
(21. 12. 2014) Dokument České televize v cyklu Raport o Velké válce s částí Doma boj nekončí.

Šnejdárek ve FM deníku
Vzpomínka ve FM deníku 1. 4. 2015