7. Zimní legiomarš - 2020

Program:
1. Zimní táboření na vrcholu Polední Sraz v pátek 17. ledna 2020 v odpoledních a večerních hodinách na hoře Polední u pomníku (cesta bude vyznačena v terénu šipkami).
2. V sobotu 18. ledna 2020 pochod z Návsí na horu Polední. 9:00 – odchod od nádraží v Jablunkově – Návsí, přes Filipku na Polední (cca 10 km).
Pro účastníky, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit hlavního pochodu, je nachystána alternativní trasa od nádraží v Bystřici nad Olší. . Sraz v 10:00 před nádražím v Bystřici.
3. V sobotu 18. ledna 2020 ve 13 hod pietní akt na hoře Polední za padlé v Sedmidenní válce. Akce bude završena položením věnců k pomníku Armádního generála Josefa Šnejdárka.
Účastníci v dobových oděvech a uniformách vítáni.

Pořadatelé: Klub vojenské historie I.prapor Ostrava, Československá obec legionářská - jednota Ostrava 2, Matice slezská, Česká a Slovenská obec dělostřelecká, Klub vojenské historie Chotěbuz.

Ohlasy

Fotografie ze soboty 18. ledna 2020.
49 "F"otografií Josefa Tymonka z Napajedel na Rajčeti.