8. Zimní legiomarš - 2021,

který se uskutečnil v sobotu 30. ledna 2021.

8. Zimní Legiomarš - 102. výročí války o Těšínsko

V RÁMCI 102. VÝROČÍ SEDMIDENNÍ VÁLKY O TĚŠÍNSKO SE USKUTEČNÍ VE DNECH 29-30. LEDNA 2021 NA HOŘE POLEDNÍ V BYSTŘICI NAD OLŠÍ VIII. ZIMNÍ LEGIOMARŠ K UCTĚNÍ PAMÁTKY HRDINŮ PADLÝCH V SEDMIDENNÍ VÁLCE O TĚŠÍNSKO

MOTTO: „Nejkrásnější: bránit v čele armády svou vlast. Se zbraní v ruce přivtělit republice, nač měla právo.“

Akce se uskuteční v závislosti na hygienických opatřeních vyhlašovaných vládou České republiky. V případě zpřísněných režimních opatření je možné položit věnce nebo květiny k pomníku individuálně v max. povoleném počtu osob.

Program:
1. Zimní táboření na vrcholu Polední
Sraz v pátek 29. ledna 2021 v odpoledních a večerních hodinách na hoře Polední u pomníku.
2. V sobotu 30. ledna 2021 pochod z Návsí na horu Polední.
9:00 – odchod od nádraží ČD Návsí (Nawsie), přes Filipku na Polední (cca 10 km). Pro účastníky, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit hlavního pochodu, je nachystána alternativní trasa od nádraží Bystřice (Bystrzyca) v Bystřici. Sraz v 10:00 před nádražím v Bystřici.
3. V sobotu 30. ledna 2021 ve 13 hod pietní akt na hoře Polední za padlé v Sedmidenní válce.
Akce bude završena položením věnců k pomníku Armádního generála Josefa Šnejdárka. Účastníci v dobových oděvech a uniformách vítáni.

Pořadatelé: Klub vojenské historie I.prapor Ostrava, Československá obec legionářská - jednota Ostrava 2, Matice slezská, Česká a Slovenská obec dělostřelecká, Klub vojenské historie Chotěbuz.

Kontakt na pořadatele: kvh1prapor@seznam.cz