AKTUALITY

19. ledna 2023 ÚSTR ocenil gen. J. Šnejdárka

Ústav pro studium totalitních režimů letos již počtrnácté ocenil osobnosti za jejich občanské postoje, za následováníhodné počiny a mimořádné přínosy k reflexi dějin. Ve čtvrtek 19. ledna 2023 v Senátu Parlamentu ČR slavnostně předal své ceny Za svobodu, demokracii a lidská práva 2022 celkem 21 oceněným.

Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2022 byly oceněným předány ve zcela zaplněném Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad letošním udílením cen převzal 1. místopředseda Senátu ČR Jiří Drahoš.

Více na stránkách ÚSTR.