AKTUALITY

Tomáš Jakl (VHÚ Praha)

Tomáš Jakl (Vojenský historický ústav Praha) v Lidových novinách (6. 4. 2018) píše o Josefu Šnejdárkovi v rubrice OSUDY, KTERÉ INSPIRUJÍ.
V sobotu 28. 7. 2018 se uskuteční 6. Legionářský marš. Je připraven už plakát.
V časopise Válka Revue (Brno) 6. 4. 2018 uveřejnili portrét Josefa Šnejdárka.